אדם צריך שתהיה לו צוואה. בצוואה מכתיב האדם את רצונו מה יעשה ברכושו לאחר מותו. צוואה משקפת את רצון המת ותופעל רק לאחר מות המצווה, לעומת הסכם המתייחס לאדם בחיים.
רצוי כי רצון המצווה יהיה ברור ונהיר ולא יתפרש לשתי פנים או יעורר מחלוקות שהרי, לאחר מות המוריש לא ניתן לברר למה התכוון המוריש.  
אדם המחליט לא לערוך צוואה, רכושו יתחלק בין יורשיו עפ"י חוק הירושה, תשכ"ה-1965.
ישנם ארבעה סוגי צוואות. ההוראות לעריכת צוואה קבועות בחוק הירושה. חשוב לזכור כי עריכת צוואה שלא עפ"י הכללים בחוק או בסטייה מחוק, יכולים להביא לביטול הצוואה ולמעשה לביטול רצון המוריש כך שהרכוש יחולק על פי דין.  
סעיף 18 בחוק הירושה קובע את צורות הצוואה:"
18.   צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה."

ארבעת סוגי צוואות

צוואה בכתב יד : היא צוואה אשר נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה. היא נושאת תאריך עריכת הצוואה כתוב בכתב ידו של המצווה וחתומה  על ידו .

צוואה בעדים : מדובר בצוואה הנפוצה ביותר וכנראה הבטוחה ביותר מפני איום הביטול . עורך דין עורך עבור המצווה את הצוואה וחותם עליה בפני שני עדים (בגירים מעל גיל 18), שאינם נהנים מהצוואה, וזאת לאחר שהוא מצהיר בפניהם כי זו צוואתו. שני העדים חותמים גם הם על הצוואה. כמובן שהצוואה מציינת את התאריך בו נחתמה.

צוואה בפני רשות : מצווה המעוניין מכל סיבה שהיא לערוך צוואה בפני רשות יוכל לעשות זאת לפני שופט או רשם של בית המשפט או בפני הרשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי או בפני נוטריון (להלן הרשות) או בהגשת הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו לידי אחד הגורמים שפורטו בסעיף זה. לאחר רישום הצוואה על ידי הרשות וקריאתה בפני המצווה יחתום נציג הרשות על הצוואה ויאשר כי זו צוואת המצווה .

צוואה בעל פה – שכיב מרע : אדם גוסס, או מי שראה עצמו אל מול פני המוות רשאי לצוות בעלפה בפני השומעים לשונו. העדים צריכים לרשום בזיכרון דברים את דברי המצווה בציון היום והנסיבות שהביאו לרישום הצוואה בעל פה. את זיכרון הדברים יש אצל הרשם לענייני ירושה. פעולות אלו יעשו מוקדם ככול הניתן על ידי העדים . צוואה בעל פה – שכיב מרע מתבטלת לאחר חודש ימים במידה והמצווה לא הלך לעולמו.

נקודות נוספות חשובות
   •   ללקוחותיי אני ממליצה להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות. למרות שנשאר העתק אצל עורך הדין
       שערך את הצוואה ולמרות שהמצווה מקבל עותק של הצוואה, המקום הכי בטוח הוא אצל הרשם. אין
       מדובר בנקודת אל חזור ותמיד ניתן להפקיד צוואה חדשה במקום הישנה כך שתבטל אותה.
   •  על עדים בצוואה חובה להיות בגירים כשירים מעל גיל 18 ש'.
   •  עדים בצוואה אינם יכולים להיות הנהנים ממנה.
   •  כדי לערוך צוואה לאדם מבוגר מעל גיל 70-75 ש' יש להצטייד באישור פסיכוגריאטר המאשר כי המצווה צלול בדעתו.

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

    סגירת תפריט
    נגישות