מזונות שיקומיים או מזונות משקמים הם מזונות שנפסקו רק ע"י בית המשפט לענייני משפחה לידועים בציבור. מזונות אלו נפסקים ע"מ לשקם את הצד הזקוק לשיקום בתקופה שלאחר פרידת הצדדים. מזונות אלו נפסקים  מכוח הסכם מכללא, כלומר הסכם בעל פה או מכוח הסכם בכתב שנחתם ע"י הצדדים. בכל מקרה המקור הינו מכוח דיני החוזים והדין האזרחי להבדיל מחיוב הבעל עפ"י הכתובה שהינו בדין הדתי.

מזונות אישה הנפסקים לאישה נשואה ישולמו עד לגירושין הצדדים, כאשר מזונות שיקומיים נפסקים גם לידוע וגם לידועה בציבור וזאת לאחר הפרידה בין הצדדים ועד שישתקמו. לעיתים נדמה כי זכויות הידועה בציבור עולות על זכויות האישה הנשואה.

בתי המשפט יכולים לפסוק מזונות שיקומיים בתשלומים מידי חודש כמו שכר מעבודה או, לפסוק כי התשלום ישולם כפיצוי חד פעמי.

מהו סכום מזונות שיקומיים?

כדי לאמוד את סכום המזונות ואת התקופה שבגינה ישולמו מזונות משקמים לאחר הפרידה, צריך להוכיח יחס ישיר בין טיב ומשך מערכת היחסים לבין גובה המזונות השיקומיים המבוקשים ותקופת התשלום לבן או בת הזוג.

פסיקת למזונות משקמים היא בנוסף לזכות הידוע/ה בציבור ברכוש המשותף ואינן מתקזזות ממנו.

 

 

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

    סגירת תפריט
    נגישות