מזונות ילדים

על פי הגדרת החוק במדינת ישראל קטין הוא אדם שטרם  מלאו לו 18 שנים, בהגיע הקטין לגיל 18 הופך הקטין לבגיר לכל דבר ועניין.

תשלום דמי מזונות על האב יוטל כאשר הצדדים מקיימים זמני שהות. גם במידה והאב אינו רואה את ילדיו יוטל עליו חיוב במזונות.

ביום 18/07/2017 שונתה ההלכה במדינה בכל הקשור למזונות קטינים בגילאים 6 ש' עד 15 ש' עפ"י פס"ד בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית.

ניתן לראותה כי ההלכה שינתה מהיסוד את כל הקשור לפסיקת מזונות ילדים בגילאים שבין גיל 6 לגיל 15.

בבואנו ליישם את החלת העיקרון כדלעיל, יש להתחשב במכלול הנסיבות לרבות שאלת יכולתם הכלכלית היחסית של כל אחד מההורים מכלל המקורות, כולל הכנסה מעבודה, כמו גם יתר נסיבות העניין, ובעת שמדובר בזמני שהייה שאינם שווים, הרי יהיה מקום כמובן להתחשב גם באותם זמני שהייה כפי שהינם בפועל.

כב' השופטת ברק ארז קבעה אודות יישום חלוקת האחריות וההוצאות תוך ההתייחסות הספציפית לנושא המדור, וכפי שהדברים באו לידי ביטוי בפסקה 61 בפסק הדין (בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית) והעקרונות המפורטים שם, תוך הדגשה "…הכל לפי שיקול דעתה של הערכאה הדיוניות על-פי הנסיבות המשפחתיות…", לרבות בחינת שאלת הוצאות המדור ותשלום המזונות.


מזונות, מדור והוצאות המדור

מזונות

יש שתי אפשרויות כיצד לקבוע מזונות:

  • מזונות יחד עם המדור כסכום גלובאלי.
  • להפריד בין סכום המזונות וקביעת סכום המדור עפ"י אחוזים.

לרוב סכום המזונות (כלכלה, ביגוד והנעלה), ללא חובת הוכחה עומד על סך 1,300 ₪ – 1,500 ₪ לילד אחד כאשר עבור כל ילד נוסף מפחיתים מהסכום 200 ₪. אב צריך לשאת במזונות ילדיו גם במידה ומצבו הכלכלי קשה. במידה והקטין רגיל לרמת חיים גבוהה יותר, מוכיחים לבית המשפט ע"מ שיפסקו סכום התואם את רמת חייו והצרכים אליהם הורגל.

המדור והוצאות המדור

רכיב המדור(קורת גג) יכול להיכלל בסכום המזונות או בנפרד. מדור ישולם במידה והאישה נושאת בתשלום שכ"ד או משכנתא. ההשתתפות בתשלום מדור נקבעת לרוב באחוזים כאשר עבור ילד אחד ישולם 30% מסכום השכ"ד או המשכנתא, עבור שני ילדים ישולם 40% מסכום השכ"ד או המשכנתא ועבור שלושה ילדים ויותר ישולם 50% מסכום השכ"ד או המשכנתא. ראוי לציין כי בד"כ נקבע סכום תקרה לשכ"ד או משכנתא ממנו משולם תשלום המדור באחוזים.

הוצאות המדור

תשלום עבור תשלומי הבית השוטפים כגון: ארנונה, מים, חשמל, גז, וועד בית, כבלים, אינטרנט, טלפון ועוד. סכום זה גם נגזר באחוזים ועפ"י מספר הילדים.

תשלומים חריגים

בד"כ על הצדדים יהיה מלשאת בנטל שווה בהוצאות החריגות של הקטינים כגון: גני ילדים, צהרון, קייטנות, חוגים, תשלומים לביה"ס, ציוד לביה"ס, הוצאות רפואיות חריגות, שיעורי עזר, טיפולים שונים ועוד.

מענק ילדים

קצבת הילדים המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי תתווסף לסכום המזונות או תקוזז מסכום המזונות בהתאם להחלטת הצדדים, ובהעדר הסכמה עפ"י החלטת בית המשפט.

מזונות בגירים  

מגיל 18 או סיום כיתה י"ב עד גיל 20 – 21 סיום הצבא, יופחת סכום דמי המזונות לאותו הילד ל-שליש. מדובר בתשלום וולונטרי ע"י האב ותשלום זה אינו בגדר חובה.

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

    סגירת תפריט
    נגישות