אצל רוב הזוגות המתגרשים דירת המגורים המשותפת היא הנכס בעל הערך הגדול והחשוב ביותר שיש לבני הזוג. מבחינה סנטימנטלית דירת המגורים גם מסמלת את חיי המשפחה המשותפים שכעת צריך לפרק.

הזוגות אשר עומדים בפני תהליך גירושין נאלצים למכור ולחלק גם את דירת המגורים המשותפת. לצורך ביצוע הליך זה, כאשר אין הסכמות, יש צורך להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני כדי לפרק את השותפות בנכס. זכותו של כל צד לדרוש בכל עת את פירוק השיתוף בנכס ואין כמעט טענת הגנה כנגד תביעה זו.

במסגרת פירוק השיתוף, לכל אחד מהצדדים קיימת זכות קדימה לרכוש את חלקו של הצד השני בדירה לפני שמציעים את הדירה לצד ג', וזאת בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. רק לאחר ששני הצדדים מוותרים על זכותם לרכוש את חלקו של השני, ניתן יהיה למכור את הדירה לצד ג' אחר .

כיצד קובעים את שווי הנכס

המצב האופטימאלי לקביעת שווי הנכס הוא כאשר הצדדים מסכימים על שמאי המוסכם על שניהם שיבצע הערכת שווי נכס וייתן חוות דעת שמאית.

כאשר הצדדים מנהלים הליך משפטי לפירוק שיתוף, לרוב ימונה שמאי מוסכם על הצדדים ע"י בית המשפט, ובהעדר הסכמה ימנה בית המשפט שמאי מבלי לקבל את הסכמת הצדדים. במידה ובין הצדדים קיימת הסכמה למחיר הדירה, מתייתר הצורך למינוי שמאי והדירה תוצע למכירה עפ"י המחיר לו מסכימים הצדדים.  

הליך פירוק שיתוף מלווה בהרבה רגשות מצד הצדדים, לכן חשוב ביותר כי יקבע מנגנון זמנים למקרה שצד כלשהוא יפסיק לשתף פעולה, או גרוע מכך יעקב או ימנע את התהליך. לרוב עיקוב יבוא מהצד הנשאר בדירה אשר ינסה למשוך את הזמן ע"מ להישאר זמן נוסף בדירה. לכן חשוב לקבוע מועדים למכירת הדירה, לפינוי כך שמקרה של סיקול המכירה עפ"י הזמנים שנקבעו ניתן יהיה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בבקשה למנות לדירה כונס נכסים כדי שיכנס בנעלי הבעלים ימכור וינהל את המכירה במקומם.

מכירת דירה כאשר לצדדים ילדים קטנים

בתביעה לפירוק שיתוף כאשר לצדדים קטינים החיים עימם, קמה חובה לבית המשפט בטרם תינתן הוראה למכירת הדירה, לדאוג קודם כל למדור חלופי לקטינים. חובתו של בתי המשפט להגן על הקטינים שנקלעו שלא באשמתם לסכסוך הגירושין בין הוריהם.

מלבד חלוקת הדירה בהליך הגירושין, יש צורך לחלק גם את שאר הרכוש המשותף (פרטי הריהוט, רכב) שצברו הצדדים במהלך הנישואין, כאשר ריהוט הקטינים בדרך כלל יעבור עם ההורה המשמורן.

הצדדים יוכלו לערוך רשימות לחלוקת הרכוש בהסכמה. את הרכוש ניתן לחלק בעין או בתשלום האחד לשני עפ"י החלטתם. פריטים שאף צד אינו מעוניין בהם יוכלו להימכר לצד ג' והתמורה תחולק שווה בשווה בין הצדדים.

במידה ולצדדים ישנו רכוש יקר ערך שקשה לעמוד את ערכו, יוכלו הצדדים למנות שמאי מתאים לצורך קבלת חוות דעת מתאימה.

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

סגירת תפריט
נגישות