כאשר במסגרת הליך גירושין קיימת חברה משפחתית, יכול ההליך לגרום להתמוטטות החברה ובמסגרת מאבקי רכוש קשים אף להפסדים כספיים כבדים

בהתאם להתנהלות הצדדים יקבע האם חברה משפחתית מהווה חלק מהרכוש המשותף או מוצאת מהרכוש המשותף.

כאשר בני זוג מקימים חברה רצוי היה כבר בתחילת הדרך להחיל כללים מוסכמים גם למקרה של פרידה. לרוב בני זוג אינם חושבים קדימה בהיבט זה ולכן נוצרת מורכבות במקרה של גירושין.

כאשר אחד מבני הזוג הינו הבעלים או עובד בחברה המשפחתית קמה חובה (שלרוב לא מתרחשת) לערוך הסכם ממון אשר קובע את מעמדו של בן הזוג העובד בחברה המשפחתית. המטרה היא להגן ולמנוע נזק בלתי הפיך בזמן שבן הזוג השני דורש זכויות בחברה שלא מגיעות לו.

מי הם הצדדים בחברה משפחתית

חברה משפתחתי אשר הוקמה במשותף ע"י הצדדים, מהווה חלק מהרכוש המשותף. גירושין גורמים לחוסר וודאות לגבי המשך פעילות החברה במיוחד כאשר קיים סכסוך קשה בין הצדדים, ואופן התנהלותם פוגע בפעילות החברה.

לרוב צדדים הנפרדים זה מזו מתקשים להמשיך ולנהל את החברה יחד, לכן בדיוק כמו בפירוק דירה, אחד הצדדים יוכל לרכוש את חלקו של הצד השני בחברה. במידה והיה צד אחד אשר ניהל בפועל את החברה ובקיא בכל ניהול ותפקוד החברה, הוא/היא יצטרכו לרכוש את חלקו של הצד השני. קביעת שווי החברה יעשה באמצעות רו"ח או אקטואר המקובל על הצדדים, בהעדר הסכמה לזהות רו"ח/אקטואר, ימונה מומחה בתחום שיעריך את שווי החברה המשפחתית.

כיצד מבוצעת בפועל חלוקת החברה

חלוקת הרכוש תהיה בהתאם לנסיבות, ובכל מקרה, כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו, ישנה חברה משפחתית שבה בן זוג אחד בלבד והאחר הוא "שותף" פורמלי, לעומת חברה בה שני בני הזוג פעילים, ואז הדברים מורכבים יותר.

לא כופים על בעל חברה לשלם מחצית שווי מניות, במידה וכספים אלה אינם מצויים בכיסו ואין ביכולתו לממן את העיסקה, ואז, ימונה כונס נכסים כדי לממש את נכסי החברה ולמכור את מניותיה. במידה ומכירת המניות ע"י הכונס לא תעמיד בקופת הכינוס את הכספים הנדרשים לצורך התשלום, בגין מחצית שווי מניותיה למועד הקובע- יחויב בעל החברה בתשלום ההפרש. המועד הקובע לעניין פירוק השיתוף במניות הוא מועד הפירוד בין הצדדים.

בעקרון בתי המשפט אינם נוטים לפסוק כי פירוק החברה בפועל יבוצע ע"י תשלום מחצית משוויה ע"י מי שמנהל ומחזיק את המניות בה בפועל, וזאת ממספר נימוקים :

  • בחברה משפחתית קטנה, רישום מחצית המניות ע"ש הגבר/האשה עלול להביא למריבות אין סופיות בהפעלת החברה, ולשיתוק פעולות החברה.
  • חברה משפחתית, שהיא מעין חברת יחיד הבנויה בעיקרה על עבודתו של הבעל/האישה, לכן לא רצוי לרשום מחצית מניות ע"ש הגבר/האשה, שאינם רצויים בה. בנוסף, יתכן כי ששווי זכויות הגבר/האשה בחברה ירד בגלל דפוסי התנהגות שינקטו ע"י הבעל/האישה.
  • הסדר ממוני הממשיך לקשור את בני הזוג לאחר שנפרדו אינו רצוי מכיוון שמאריך הוא את תהליך הפרידה.    המטרה של בית המשפט למשפחה היא לחלק באופן מהיר, שלם, וסופי את רכוש הצדדים.  

השתלטות בחברה משפחתית

 כאשר מי מהצדדים משתלט או מונע קבלת מידע על החברה ו/או כאשר קיים חשד כי הצד מעלים כספים מהחברה ו/או מוסר דיווחים כוזבים, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה כי ימנה מנהל מיוחד שיכנס בנעלי הצד המנהל את החברה וידאג שהחברה תתנהל בצורה תקינה ותמסור אינפורמציה מהימנה.  

במידה וטרם דאגתם להבטיח את זכויותיכם בנכס בעייתי ורגיש  מסוג זה, רצוי לעשות זאת כעת בזמן שחיי המשפחה שלכם תקינים וטובים. 

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

סגירת תפריט
נגישות