על ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף, כך שאין באופן אוטומטי חלוקת רכוש שווה בין הצדדים. במקרה של פרידה בין ידועים בציבור וכאשר בן/בת הזוג מכחישים את היותכם ידועים בציבור, יש צורך להוכיח שאתם "ידועים בציבור", ורק לאחר שהוכח ניתן לברר את עניין התביעה הרכושית.

על ידועים בציבור לשים לב להתנהלות המשותפת של החיים לצד בן/בת הזוג, כדי שבמקרה של פרידה לא תישארו חסרי כל. בית המשפט העליון קבע בע"א 52/80 שחר נגד פרידמן ע"י כבוד השופט ברק "כשם שנישואין אינם תנאי מספיק, כך גם אין הם תנאי הכרחי."

מהם ההבדל בזכויות לידועים בציבור לנשואים

למעשה ההבדל היחיד ביישום הלכת השיתוף לעומת חוק יחסי ממון הוא ניהול המשפט עצמו על מנת להוכיח חיים משותפים, וכי יש להחיל עליכם את הלכת השיתוף כאשר הנטל הראייתי יהיה כבד יותר מזה שמוטל על זוגות נשואים.

הלכת השיתוף החלה על זכויות ידועים בציבור ועל כל הזוגות שנישאו עד ליום 31/12/1973, לפני חקיקתו של חוק יחסי ממון ומאפשרת  לידועים בציבור לתבוע את רכושם כבר במהלך החיים המשותפים. ידועים בציבור נדרשים להגיש תביעה לפסק דין הצהרתי אשר יקבע כי הם בעלי מחצית הרכוש המשותף.

זוגות שנישאו החל מיום 1/1/74, חל חוק יחסי ממון קרי, חזקת השיתוף. החזקה קובעת כי רכושם של בני הזוג שייך לשניהם בחלקים שווים וזאת כאשר אין הוכחות המעידות על כוונה אחרת שאינה שיתוף.

פסקי הדין הרבים שניתנו במהלך השנים וקיבלו גושפנקא מבתי המשפט העליון הם שקיבעו את זכויותיהם של הידועים בציבור, ומכוח פסקי דין אלו קמה זכותם של בני הזוג שלא נישאו לקבל את זכויותיהם  הרכושיות על פי הלכת השיתוף.

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

סגירת תפריט
נגישות