כאשר מתעורר חשד כי צוואה זויפה, או עברה מקצה שיפורים, ניתן הגיש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני תובענה להתנגדות לצוואה ולנסות להביא לביטולה. הבקשה תועבר ע"י הרשם לענייני ירושה.
ביטול צוואה יביא למצב בו העיזבון יחולק עפ"י הדין ולא על פי מה שנרשם בצוואה. ביטול צוואה אינו עניין פשוט ולצורך הביטול יש לעמוד בנטל הוכחה כבד ביותר ע"מ להוכיח כי מן הצדק יש לבטל את הצוואה. נטל ההוכחה מוטל על המבקש את ביטול הצוואה שכן "המוציא מחברו עליו הראיה".

מהן הטענות לבטלות צוואה?

המבקש לטעון לבטלות צוואה, עליו להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה בה יפורטו הסיבות להתנגדות לצוואה.
הרשם לענייני ירושה יעביר את ההתנגדות לדיון בבית המשפט לענייני משפחה אשר יזמין את הצדדים, ידון בבקשה ויכריע בה.
הזמן להגשת התנגדות הוא מוגבל ויש צורך לעמוד בזמנים. במידה ולא תגישו את ההתנגדות בזמן או שתגישו במועד מאוחר מדי, קיים סיכוי גדול כי בקשתכם להתנגד לקיום הצוואה לא יתקבל. ע"מ לשכנע את בית המשפט או בית הדין הרבני שיש לאפשר לכם דיון למרות השיהוי הרב, תצטרכו לעבוד קשה מאוד ע"מ להסביר מדוע מוגשת התנגדות רק כעת.

העילות לביטול צוואה

בסעיף 30 לחוק הירושה קבועות העילות לביטול צוואה והן:
   •  צוואה שנעשתה מחמת אונס.
   •  איום.
   •  השפעה בלתי הוגנת.
   •  תחבולה.
   •  תרמית. 
   •  צוואה שלא ניתן להבין את משמעותה ולא ניתן ללמוד מתוכה למי ציווה המצווה.
   •  צוואה המורה על ביצוע דבר מה לא חוקי, שאינו מוסרי או בלתי אפשרי.
   •  צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח חלק באופן אחר בעריכתה.
   •  הוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה.

צוואה אחרונה

צוואה אחרונה תמיד מבטלת את הצוואה שקדמה לה והיא הצוואה אשר תקוים, אלא אם תבוטל הצוואה האחרונה ואז תקוים הצוואה שקדמה לה.

קיימים מקרים בהם ניתן לבטל רק חלק מהוראות הצוואה ואין צורך לבטל את הצוואה כולה, במקרים בהם קיימים פגמים בצוואה עליהם ניתן להתגבר ובית המשפט יטה לתקן או להשלים את הפגמים ו/או החוסרים בצוואה וזאת במידה וניתן לקלוע לרצונו/דעתו של המצווה.
בית המשפט לענייני משפחה אינו ממהר לבטל צוואות וזאת בעיקר מפאת כיבוד רצון המת.
בית המשפט ינהג במשנה זהירות טרם יורה על ביטול צוואה. על מנת להימנע ממצב בו צוואתכם תבוטל, מומלץ בחום לערוך צוואה בפני עדים אצל עורך דין ולאחר מכן להפקיד אותה אצל רשם הירושות.

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

    סגירת תפריט
    נגישות