כללי

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973, מסדיר את המשטר הרכושי החל על בני זוג במקרה של גירושין או פטירה, והוא חל על הזוגות שנישאו לאחר 01/01/1974. על פי החוק, עם פקיעת הנישואין, יתחלק כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במשך הנישואין, בחלקים שווים ביניהם, להוציא במקרים הבאים:

נכסים שהיו שייכים למי מבני הזוג, ערב הנישואין, או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואים – נכסים אלו לא יאוזנו בין הצדדים, והם יישארו בבעלותו הבלעדית של בן הזוג שהנכסים בבעלותו.

גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבן הזוג בשל נזק גוף או מוות – זכויות אלה לא יאוזנו ויישארו לצד הזכאי להם

נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

מדוע יש צורך בהסכם ממון?

זוגות רבים סבורים, כי הסכם ממון עלול "להרוג את הרומנטיקה", ולהעכיר את האווירה. יתכן שיש בכך מן הצדק, אך אין ספק כי תסכימו שעדיף מעט חוסר נעימות עכשיו, מאשר מלחמות חורמה והתכתשויות ממושכות ויקרות בבית המשפט, אחר כך.

זוגות צעירים העומדים לפני נישואין, סבורים, בטעות, כי כשאין נכסים אין כל סיבה לערוך הסכם ממון. זוהי מחשבה מוטעית, היות והסכם ממון יכול להסדיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים, במקרה של גירושין, גם לגבי נכסים עתידיים וזכויות שטרם באו לעולם. למשל, ניתן לקבוע בהסכם ממון, כי במקרה של גירושין, כל צד יישאר עם הזכויות הסוציאליות שנצברו על שמו במקום עבודתו, ולצד השני לא יהיה חלק בזכויות הנ"ל.

בהסכם ממון ניתן לקבוע כי יחול שיתוף מלא ברכוש שכל אחד מהצדדים יצבור במהלך החיים המשותפים.

הסכם הממון יכול לקבוע שיתוף מלא בנכסים שנצברו במהלך הנישואין, ולהחריג נכס מסוים למשל דירה או עסק. ניתן לקבוע בהסכם ממון כי לצד אחד יהיה חלק יחסי גדול משל השני בנכס מסוים, בדרך כלל בדירה, במקרה שצד אחד השקיע בדירה סכום גדול יותר מהצד השני.

גם אם כרגע, אתם בוטחים ומאמינים בבן זוגכם, וסבורים שהוא לא יבקש לעצמו את רכושכם ו/או כספכם, המציאות הוכיחה אחרת, וכדאי לכם למנוע מצב בו בעת גירושין, בן הזוג ינצל את טוב לבכם דאז, ואתם תאבדו חלק ניכר מזכויות שהיו שייכות לכם ערב הנישואין.

בהסכם ממון ניתן לקבוע הפרדה רכושית מוחלטת במהלך הנישואין, ובעת פרידה.

בהסכם ממון ניתן לקבוע כי השיתוף יחול רק לגבי הרכוש או הכספים שהצדדים ירשמו בפועל על שם שניהם.

בנישואין שהם "פרק ב'", מומלץ לערוך הסכם ממון מכמה טעמים. סביר שרכשתם נכסים וזכויות, ואתם נכנסים לקשר הנישואין עם ממון כזה או אחר. אמנם, חוק יחסי ממון מגן על רכוש שהיה שייך לכם ערב הנישואין, אך קיימים מקרים בהם האבחנה אינה חד משמעית. למשל, דירה שנרכשה לפני הנישואין, אך נמכרה ובמקומה נרכש נכס אחר – דינו כנכס שנצבר במהלך הנישואין, ובעת פקיעת הנישואין הוא יאוזן בין הצדדים. הסכם ממון יכול להבטיח כי הדירה, אך גם פירותיה וגם נכס שיירכש תחתיה, יהיו שייכים לצד שהדירה הייתה בבעלותו מלכתחילה.

הסכם ממון מגן על ילדים מנישואין קודמים, כך שאם ההורה שנישא מחדש יחתום על הסכם ממון עם בן זוגו, המבטיח את חלקו ברכוש, במקביל לעריכת צוואה, יבטיח כי בן הזוג לא יקבל מחצית מהרכוש מכוח חוק יחסי ממון , אלא אם כן הוא יורש על פי צוואתו של בן הזוג.

הסכם ממון הוא הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזו הקבועה בחוק, במקרה של פקיעת הנישואין, ולכן, אם אינכם מקבלים עליכם את המשטר הממוני שהחוק מחיל, עליכם לערוך הסכם ממון, בטרם נישואיכם זה לזו.

תוקף משפטי

הסכם ממון חייב להיעשות בכתב. במידה ואתם עושים הסכם ממון בכוונתכם להינשא, חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט  לענייני משפחה, או בית הדין הרבני.

הסכם שנעשה ללא כוונה להינשא, ניתן לאשר אצל נוטריון או אצל רשם הנישואין.

הסכם ממון שלא קיבל תוקף, ולא אושר כדין, הוא חסר תוקף משפטי.

 

ייעוץ משפטי

הסכם ממון הינו צופה פני עתיד, ואין לו כל משמעות אלא במצב של פקיעת הנישואין. לכן, כל עוד האהבה פורחת, הסכם הממון הוא פיסת נייר ותו לא. אולם, בעת פרידה וגירושין, הסכם הממון עליו חתמתם הוא שיכריע את אופן הגירושין. הסכם ממון שנוסח כהלכה, ענה על כל בעיה שהייתה עלולה להתעורר, ו"סגר את כל הפינות", יבטיח לכם גירושין קלים, מהירים ובעיקר זולים.

הסכם ממון שנעשה בחוסר מיומנות ולא באמצעות עורך דין מומחה בתחום, עלול לעלות לכם ביוקר. לכן, מומלץ שלא לחסוך עכשיו, וכדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה, על מנת להגיע להסכם ממון מאוזן ומכובד, אשר יגן על האינטרסים של שני הצדדים.

הסכם לחיים משותפים

על ידועים בציבור חלה "חזקת השיתוף", לפיה, קיימת הנחה, שבני הזוג החיים ביחד, מתכוונים לשתף אחד את השני ברכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים. כאשר בני הזוג מעדיפים לחיות כידועים בציבור, מומלץ להסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים הנובעים ממערכת היחסים הזוגית, ולערוך "הסכם לחיים משותפים", שיסדיר את אופן החיים המשותפים וכן את אופן הפירוד. הסכם זה, אינו כפוף לאישור בית המשפט, וכעיקרון, הוא תקף מרגע חתימתו. יחד עם זאת, מומלץ לאשר הסכם זה בבית המשפט לענייני משפחה.

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

    סגירת תפריט
    נגישות