זמני שהות הם המפגשים הנקבעים להורה שאינו ההורה המשמורן, עם הקטין. על מנת שלקטין ולהוריו תהיה שגרה בכל הקשור למפגשים, ועל פיהם יוכלו לתכנן את סדר יומו של הקטין ויומם, והעיסוקים של הקטין, קובעים ימים ספציפיים בהם יתראה ההורה שאינו משמורן עם הקטין. כמובן שהורים המתקשרים בניהם בצורה תקינה ומתנהלים בהסכמה יכולים לבצע שינויים ביום ובשעות גם אם פסיקת בית המשפט מורה להורה שאינו משמורן כי המפגשים יתקיימו בימים שני ורביעי, וההורים מסכימים לשנות את הימים לשלישי וחמישי, כאמור כל עוד יש הסכמה ניתן.

כאשר אין הסכמה בין ההורים ואין גמישות באופן קיום זמני שהות, יקבע בית המשפט את זמני שהות הקבועים בימות השבוע תוך קציבת שעות המפגש. בית המשפט גם יורה כדי לנהוג במהלך החגים והחופשות, אך לא ירד לפרטי פרטים כגון מה קורה בימי מחלת ילד, בימי שביתה, יום בחירות וכד'.

זמני שהות קבועים חשובים ומשרתים את טובת הקטין. הסדרים קבועים מעניקים לקטין יציבות במהלך הליך הגירושין ולאחר סיום ההליך. גם את להורי הקטין הסדרים קבועים מועילים בכך שיכולים הם לתכנן את סדר יומם בהתאם, אם ע"י הוספת שעות עבודה נוספות, זמן לביצוע סידורים ללא הקטין וכו'.

חשוב לזכור כי קטין מסתגל לשינוי ולומד לקבל את זמני השהות ומצפה להם בכיליון עיניים. הורה שאינו משמורן אשר אינו מקפיד לקיים את זמני שהות כפי שנקבעו בדווקנות, גורם לקטין לאכזבה עצומה וטלטלה רגשית.

מהי הסברה הרווחת לקיום זמני שהות

ידוע כי זמני שהות הם זכות ולא חובה. גם הניסוח הנהוג בהסכמי הגירושין מתנסח בצורה כגון:  "האב/האם  זכאי/רשאי..." אין ספק כי ניסוח מסוג זה יוצר מצב בו ההורה שנקבעו לו זמני שהות אינו רואה עצמו מחויב ואף אינו מגיע אם הדבר אינו עולה בידו.

בהנחה שלא נקבעו סנקציות בגין אי הגעה ללא הודעה למפגש, אין דרך לאכוף את אי ההגעה, לעומת סיכול מפגש הנעשה ע"י הורה משמורן, המאפשר פנייה בהגשת תלונה במשטרה או פנייה לרווחה ובמקרים חוזרים ונשנים פנייה שוב לבית המשפט לענייני משפחה.

חשוב  לנסח את ההסכם בלשונו מחייבת כך שהפרה של הסדרים אלו תהפוך להפרת חובה חקוקה אותה ניתן לאכוף אותה. אך חשוב מכך, ראוי כי ההורה שאינו משמורן יבין כי אינו פוגע הורה המשמורן אלא פוגע בקטין. ההורה המשמורן ילמד להתגבר ולהתנהל בצורה שונה, אך הקטין יפגע פגיעה נפשית שתלווה אותו במהלך גדילתו ותשפיע על האדם שיהיה.  

ילד זקוק לשני הוריו, כאשר המדובר כמובן בהורים נורמטיביים. כאשר פוגעים בקיום זמני שהות הפגיעה היא בילד שלכם.

האם אפשר לקבוע סנקציות?

ישנם שופטים המאפשרים קביעת סנקציות בצורת קנס כספי למי מהצדדים המפר ו/או מסכל את קיום זמני שהות. לא כל השופטים אוהבים להשתמש בסנקציה, אך כשאין מנוס ומדובר בדפוס החוזר על עצמו ללא הרף, יינתן פסק דין לקיום סנקציה בגין הפרת זמני שהות.

בבואנו לנסח הסכם גירושין חשוב ביותר לתת תשומת לב מרבית לחלוקת ימי החגים, ימי החופשות בחגים, ימי שביתה, ימי מחלת הילד, שעות איסוף ושעות החזרה ועוד. ככל שההסכם יהיה מפורט כך יתעוררו פחות מחלוקות בין הצדדים על דברים שלא דובר עליהם ולא גובשו בהסכם.

צור קשר

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

סגירת תפריט
נגישות